Sukh’s 50th

50th birthday celebrations. Surrey, 2016.

uncle-sukhs-50th-11-of-12

uncle-sukhs-50th-4-of-12

uncle-sukhs-50th-2-of-12

uncle-sukhs-50th-5-of-12

uncle-sukhs-50th-6-of-12

uncle-sukhs-50th-7-of-12

uncle-sukhs-50th-8-of-12